چهارشنبه, ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ ۱۵:۲۹ ۲۱۴
نوع مناقصه/مزایده: مناقصه
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ
2KrYp9mF2YrZhiDZhtmK2LHZiNmKINin2YbYs9in2YbZig==

تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد، تامین نیروی انسانی خود را با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

موضوع مناقصه: عبارت است از تأمین 18 نفر نیرو جهت انجام وظیفه در مشاغل (خدماتی، انتظامات، راننده و مهندسی)

محل اشتغال به کار: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175

مدت قرارداد: یک سال شمسی

نحوه ضمانت:

تضامین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 100،000،000 ریال می‌باشد که به یکی از دو شکل ذیل قابل ارائه می‌باشد:

1- ضمانتنامه بانکی غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط و دارای 3 ماه اعتبار اولیه و قابل تمدید به درخواست مناقصه‌گزار برای یک دوره دیگر به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،

2- واریز نقدی وجه مربوط به حساب 1515115115 (شناسه واریز- 9900080257126) بانک ملت شعبه وزارت نفت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یا شماره شبا 460120000000001515115115 IR

شرایط دریافت اسناد:

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 10 اسفندماه 1401 از ساعت 9:00 الی 13:00

محل دریافت اسناد مناقصه: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع شهید موسوی (فرصت)، شماره 175، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، امور اداری و منابع انسانی - جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی‌نامه بر روی سربرگ ضروری است.

شماره تماس جهت هماهنگی: 85732207 جناب آقای علیرضا نجفی – ساعت 9:00 الی 13:00

سازمان برگزار کننده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: اتاق ایران
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: رایگان
مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
مبلغ ضمانت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰