سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۲۸ ۳۰۱
نوع مناقصه/مزایده: مناقصه
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ
2LfYsdin2K3ZitiMINiq2YfZitmHINiq2KzZh9mK2LLYp9iqINmIINin2LPYqtmC2LHYp9ixINiz2KfZhdin2YbZhyDZitmD2b7Yp9ix2obZhyDZg9mG2KrYsdmEINiq2LHYr9iv

طراحی، تهیه تجهیزات و استقرار سامانه یکپارچه کنترل تردد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد، طراحی، تهیه تجهیزات و استقرار سامانه یکپارچه کنترل تردد در ساختمان‎های خود را با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید.

موضوع مناقصه: عبارت است از طراحی، تهیه تجهیزات و استقرار سامانه یکپارچه کنترل تردد در ساختمان‎های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبق شرایط درج شده در اسناد مناقصه

محل انجام پروژه: تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان شهید موسوی – پلاک 175 – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نحوه ضمانت:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500 میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) می‌باشد که صرفاً به یکی از دو شکل ذیل قابل ارائه می‌باشد:

1- ضمانتنامه بانکی غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط و دارای 3 ماه اعتبار اولیه و قابل تمدید به درخواست مناقصه‌گزار برای یک دوره دیگر به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

2- واریز نقدی وجه مربوط به حساب 1515115115 (شناسه واریز – 9900080255131) بانک ملت شعبه وزارت نفت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شماره شبا (IR460120000000001515115115)

شرایط دریافت اسناد:

هماهنگی و دریافت اسناد مناقصه:

جناب آقای علیرضا رمضانی - تلفن: 85732424 - از ساعت 09:00 الی 13:00

جهت دریافت اسناد مناقصه همراه داشتن معرفی‌نامه ضروری است.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03

مهلت بازگشت پیشنهادات: حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10قبل از ساعت 12:00

سازمان برگزار کننده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: اتاق ایران
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: رایگان
مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
مبلغ ضمانت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰