اتاق های شهرستان
 • اتاق های شهرستان

  “اتاق های شهرستان” برای اولین بار در ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹، اصلاحی ۱۳۷۳ ذکر گردید که طبق ماده فوق حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری می باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا پایان دوره ششم، دارای ۳۳ اتاق شهرستان بوده و از ابتدای دوره هفتم و با توجه به مرکزیت درآمدن استان البرز، تعداد موجود به ۳۴ اتاق افزایش یافت.

  اتاق های شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در امور اداری و مالی مستقل در حدود مقررات مربوطه می باشند. کلیه اتاق های شهرستان وظایف یکسانی دارند و تأسیس اتاق شهرستان منوط به داشتن حداقل عضو تعیین شده در قانون اتاق می باشد. در صورتیکه اتاق ها حد نصاب اعضای اتاق خود را از دست دهند و یا اعضاء جهت کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق شرکت ننمایند، شورای عالی نظارت (که بالاترین رکن نظارتی در اتاق ایران است) می تواند نسبت به تعطیلی موقت یا دائم و یا انحلال آن اتاق اقدام نماید.

  ارکان اصلی اتاق های شهرستان ها، بر اساس ماده ۷ قانون اتاق به ترتیب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق مربوطه است. تعداد اعضای هیئت رئیسه هر یک از اتاق های شهرستان ۵ نفر متشکل از یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی است و تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق ها نیز ۱۵ نفر و اتاق تهران ۶۰ نفر (۲۰ نفر به انتخاب دولت و ۴۰ نفر از میان اعضای اتاق تهران) می باشد که برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

  یکی از مهمترین دلایل ایجاد اتاق های شهرستانی را می توان ساماندهی و تسریع امور فعالین اقتصادی استان و همچنین به جهت تمرکز زدایی از مرکز کشور در نظر گرفت. اتاق‌ ها همچنین یکی از مهم‌ترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش‌ خصوصی هستند که ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، از مهم‌ترین وظایف ایشان است.
 • اتاق سنندج

  رئیسسید کمال حسینی
  نایب رئیس اولمحمد هلاکو
  نایب رئیس دومفاروق کیخسروی بابامیری
  خزانه دارستار کشاورز
  منشیبختیار صالحی
  دبیرکردوان اسدی
  سنندج- خیابان آبیدر-چهارراه صفری- نبش کوچه طوطی - بالاتر از آزمایشگاه حسینی نصب- کدپستی: ۶۶۱۳۸۵۳۸۱۷
  33224894 (087)
  33235035 (087)
  info@snaccim.com
  بیشتر
 • اتاق زاهدان

  رئیسعبدالحکیم ریگی میرجاوه
  نایب رئیس اولامان اله شهنوازی
  نایب رئیس دومغلام سرور نوتی زهی
  خزانه دارمحمد خدابخشی کنگان
  منشیمحمدعلی نشاطی
  زاهدان - خیابان دانشگاه - میدان دکتر حسابی - کدپستی 9816893161
  33294431-5 (054)
  33294428-9 (054)
  Info@zccim.com
  بیشتر
 • اتاق کرمان

  رئیسسید مهدی طبیب‌زاده
  نایب رئیس اولعلی عباسلو
  نایب رئیس دومجلیل کاربخش راوری
  خزانه دارعباس جبالبارزی سر بیژن
  منشیسیدآرش علوی
  دبیرحسن امیری
  کرمان- ابتدای بلوار جمهوری- نرسیده به خیابان شهید لاری نجفی (بیست متری نادر)- صندوق پستی ۴۷۱ ۷۶۱۷۵
  32441058 - 32459153 (034)
  32453465 (034)
  pr@kermanchamber.com
  بیشتر
 • اتاق بندرعباس

  رئیسمحمدرضا صفا
  نایب رئیس اولحسن روحانی تازیانی
  نایب رئیس دوممحمد راستی
  خزانه دارمحمد آشینه
  دبیرپیام رضایی
  بندرعباس- بلوار پاسداران - کدپستی 7913714596
  33453240(076)
  3345300 (076)
  bndccim@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق شیراز

  رئیسجمال رازقی جهرمی
  نایب رئیس اولمحمدصادق حمیدیان جهرمی
  نایب رئیس دومابراهیم غلامزاده
  خزانه دارنادر طیبی
  منشییلدا راهدار
  دبیرعلی عوض پور
  شیراز- خیابان قصر دشت- بالاتر از چهار راه زرگری- نبش کوچه ۷۳ /الف- صندوق پستی ۱۷۷۱ ۷۱۳۴۵
  9 - 36294901 (071)
  36294910 (071)
  Info@Sccim.ir
  بیشتر
 • اتاق بوشهر

  رئیسخورشید گزدرازی
  نایب رئیس دوممختار قاسمی
  نایب رئیس دومحسین باباخانی
  خزانه دارعبدالرسول ابراهیمی
  منشیندیر پورجم
  دبیرعبدالرسول غلامی
  بوشهر- میدان شیلات - ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری - پلاک 6- کدپستی 7514799711
  33322073 - 33323855 (077)
  33322803 (077)
  info@bccim.com
  بیشتر
 • اتاق یاسوج

  رئیسجبار کیانی‌پور
  نایب رئیس اولمنوچهر یاری تل زالی
  نایب رئیس دومعبدالله قبادی
  خزانه دارعزیزاله رحیمی
  منشیفتاح جاودانه
  دبیرسیدعبدالهادی اسلام زاده
  یاسوج- خیابان شهید قدوسی (خیابان دادگستری قدیم) - پلاک ۱۶- کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۵۱
  43 - 33234440 (074)
  33234355 (074)
  yasoujccim@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق آبادان

  رئیساسدالله کرد زنگنه
  نایب رئیس اولحسن افخمی آبادانی
  نایب رئیس دومداود احمدزاده
  خزانه دارمسعود خیاط زاده
  منشیمحسن براتی
  آبادان - خیابان آیت الله طالقانی - روبروی بانک ملی مرکزی - پلاک 287- کد پستی 6316853365
  1 - 53229040 (061)
  53229042 (061)
  info@abadanccim.ir
  بیشتر
 • اتاق خرمشهر

  رئیسهانی فیصلی
  نایب رئیس اولسید مصطفی موسوی
  نایب رئیس دوممرتضی جزایری اصل
  خزانه دارطاهر سلیمانی
  منشیعبود طیبی
  دبیرکامران مالکیان
  خرمشهر - کوتشیخ - بلوار بایندر- کدپستی 6419764154
  53534080-3(061)
  53534079(061)
  Info@khccima.ir
  بیشتر
 • اتاق اهواز

  رئیسشهلا عموری
  نایب رئیس اولخیریه نیسی
  نایب رئیس دومسیروس عبیاوی
  خزانه دارعلی حمولی طرفی
  منشیمهدی رحیمی
  دبیرمحمد نجفیان
  اهواز- خیابان امانیه- خیابان سقراط- نبش لقمان- شماره ۱۰
  33332744 - 33332900 (061)
  33332551 (061)
  ahvazccim.dabiekhaneh@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق بیرجند

  رئیسمحسن احتشام
  نایب رئیس اولعلی اکبر فرامرزی
  نایب رئیس دوممحمد محسن موهبتی زهان
  خزانه دارعلیرضا خامه زر
  منشیخالد اکبری آواز
  دبیرسیدمحمدرضا علیزاده
  بیرجند - سایت اداری - کدپستی 9719866971
  32400591-4 (056)
  32400590 (056)
  info@biccima.ir
  بیشتر
 • اتاق یزد

  رئیسمحمد رضا قمی
  نایب رئیس اولمحمدرضا داد
  نایب رئیس دومغضنفر امیرجلیلی
  خزانه دارعلی اصغر بیگی یزدی
  منشیمحمد جوهری نعیمی
  دبیرمهدی مشاهیری
  یزد- بلوار ۱۷ شهریور- مقابل ۵۲ متری امام شهر- جنب دبیرستان ملک ثابت
  2 - 37245491 (035)
  37243073 (035)
  info@yazdccima.ir
  بیشتر
 • اتاق شهرکرد

  رئیسآیت اله احمدی
  نایب رئیس اولمسعود ناصری بروجنی
  نایب رئیس دومشهرام زارع فارسانی
  خزانه دارحسین ایزدی بروجنی
  منشیبهرام اله بخشی هفشجانی
  دبیرسیدجلیل اله رضوی دهکردی
  شهرکرد- میدان دفاع مقدس- جاده نمایشگاه بین‌ المللی استان چهارمحال و بختیاری- صندوق پستی ۱۳۳۳۱ ۸۸۱۳۸
  33377230- 33377231 - 33377235 (038)
  33377077 (038)
  otagh_chb@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق اصفهان

  رئیسمسعود گلشیرازی
  نایب رئیس اولبهرام سبحانی
  نایب رئیس دومحمیدرضا قلمکاری
  خزانه دارسید رسول رنجبران
  منشیفرشته امینی
  دبیربهنام ابراهیمی
  اصفهان- پل خواجو- میدان فیض- صندوق پستی 81655336
  36560000(031)
  36613636 (031)
  info@eccim.com
  بیشتر
 • اتاق کاشان

  رئیسمحمود تولائی
  نایب رئیس اولسیدعلی دیانت
  نایب رئیس دومعبدالرحیم مفیدی
  خزانه داراحمد فرهی
  منشیسیدتقی حجازی
  دبیراکبر شجری
  کاشان- خیابان ۲۲ بهمن- کدپستی: ۸۷۱۴۷۷۷۳۱۳
  55452288 - 55457020 (031)
  55458070 (031)
  kashanccim@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق ایلام

  رئیسشعبان فروتن
  نایب رئیس اولعدنان کرمی نسب
  نایب رئیس دومموسی فاطمی راد
  خزانه دارمجتبی غیابی
  منشینصرت الله لارتی
  دبیرسیدعلی دهقانی
  ایلام - بلوار مدرس - روبروی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
  33349181 - 33337134 (084)
  33332281 (084)
  info@ilamccima.ir
  بیشتر
 • اتاق کرمانشاه

  رئیسکیوان کاشفی
  نایب رئیس اولناصر مرادی
  نایب رئیس دومحیدر کدیور
  منشیرضا سلیم ساسانی
  دبیرداریوش پناهی
  کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- شماره ۵۳۵- جنب اداره تامین اجتماعی کل- کدپستی ۶۷۱۵۶۶۴۵۵۱
  51 - 38228141 (083)
  38228161 (083)
  info@krccima.ir
  بیشتر
 • اتاق قم

  رئیسابوالفضل خاکی
  نایب رئیس اولغلامحسین اله یاری
  نایب رئیس دومحسن آقاجانی
  خزانه دارعلیرضا راد
  خزانه داررضا محمدبیگی
  منشیعلیرضا آرحیمی
  دبیرمحمد حاجی زمانی
  قم- بلوار ۱۵ خرداد- بعد از کوچه 33- جنب ساختمان آتش نشانی
  37775156 - 37773563 (025)
  37775156 (025)
  qomccim@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق اراک

  رئیسناصر بیکی
  نایب رئیس اولحامد امینی مصلح آبادی
  نایب رئیس دومعماد مردانی
  خزانه دارسید سعید رضوانی
  منشیمجتبی جلالوندی
  اراک - انتهای خیابان هپکو، کمربندی شمالی، جنب جایگاه سوخت CNG، کد پستی 3818889667
  33433 (086)
  33433220 (086)
  info@arakccim.ir
  بیشتر
 • اتاق همدان

  رئیسعلی اصغر زبردست
  نایب رئیس اولعلی اکبر فلاح
  نایب رئیس دومامیر اسلامیه همدانی
  خزانه دارحسن بهرامی
  منشیعبدالحمید ایزدی
  دبیرطاهره ایزدی
  همدان- خیابان شهرداری (جهان‌نمای سابق)- بالاتر از سازمان صنعت، معدن و تجارت- نرسیده به میدان بیمه- نبش کوچه بهاران غربی- پلاک ۳۶۹
  6 - 38216001 (081)
  38216007 (081)
  hinfo@hccim.com
  بیشتر
 • اتاق زنجان

  رئیسعلی یگانه فرد
  نایب رئیس اولمحمود ضرابی
  نایب رئیس دومسهندعلی فلاحی
  خزانه دارسید علیرضا حجازیان
  منشیمحسن عطائیان
  دبیرحسن عیوض زاده
  زنجان- بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
  33463770 (024)
  33463777 (024)
  irdirector@zccima.ir
  بیشتر
 • اتاق قزوین

  رئیسمهدی بخشنده
  نایب رئیس اولمهدی عبدیان
  نایب رئیس دوممحمدرضا ماشااللهی
  خزانه دارمنوچهر آزادمنش
  منشیمصطفی عادلی فرد
  دبیررامین رحیم زاده
  قزوین- بلوار آیت ا.. خامنه ای- ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
  33236155 (028)
  33247966 (028)
  info@qccim.com
  بیشتر
 • اتاق تهران

  رئیسمسعود خوانساری
  نایب رئیس اولعلاء میرمحمدصادقی
  نایب رئیس دومسیدمحمد اتابک
  خزانه دارناصر ریاحی
  منشیسیده فاطمه مقیمی
  بهمن عشقی
  تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - مقابل خیابان ۲۱- پلاک 82 -صندوق پستی 158753818
  5 - 88723801 (021)
  88720461 (021)
  info@tccim.ir
  بیشتر
 • اتاق سمنان

  رئیسعلی‌اصغر جمعه‌ای
  نایب رئیس اولحمید علوی
  نایب رئیس دوممسعود اعوانی
  خزانه دارعبدالحمید دربانیان
  منشیمحمود نجفی سهی
  دبیرآقا محمد همتیان
  سمنان - میدان امام حسین ( ع ) - بلوار ۱۵ خرداد . کدپستی ۳۵۱۸۹۹۴۹۷۰
  6 - 33464002 (023)
  33464500 (023)
  info@seccima.ir
  بیشتر
 • اتاق مشهد

  رئیسغلامحسین شافعی
  نایب رئیس اولمحمود سیادت
  نایب رئیس دومحسین محمودی خراسانی
  خزانه دارمحمدرضا توکلی‌زاده
  منشیمریم سراج احمدی
  دبیرعلی کبیر
  مشهد- خیابان امام خمینی- جنب باغ ملی
  32252091 - 32216000 (051)
  32216040 (051)
  info@mccima.net
  بیشتر
 • اتاق بجنورد

  رئیسسعید پورآبادی
  نایب رئیس اولحسنعلی مرادیان
  نایب رئیس دومسیدعلی شریعت
  خزانه دارعلی محمد جاجرمی
  منشیاشکان کاویانی
  خراسان شمالی- کمربندی مدرس- حدفاصل چهار راه شهید فهمیده و میدان دولت- نبش کوچه تالار حافظ
  32728237 - 32728242 (058)
  32728241 (058)
  otaghbojnord@yahoo.com
  بیشتر
 • اتاق گرگان

  رئیسعلی محمد چوپانی
  نایب رئیس اولامیر یوسفی
  نایب رئیس دومارازجان شمالی
  خزانه دارعلی صفر نژاد
  منشیرضا مبصری
  دبیرهوشنگ فندرسکی
  گرگان- میدان ولیعصر- خیابان شهید نامجو- نبش کوچه هشتم
  32229799 (017)
  32220400 (017)
  info@gccim.com
  بیشتر
 • اتاق ارومیه

  رئیسحسن انتظار
  نایب رئیس اولمحمدرضا رستمی
  نایب رئیس دوماحمد دلیری
  خزانه دارکاظم مرتاض
  منشیبهنام تاج‌الدینی
  دبیرابراهیم حق جو
  ارومیه - خیابان سربازان گمنام (برق) - پلاک 50
  9 - 33459834 (044)
  33459833 (044)
  info@urmiachamber.com
  بیشتر
 • اتاق تبریز

  رئیسیونس ژائله سعدآباد
  نایب رئیس اولابوالفتح ابراهیمی
  نایب رئیس دومعباس کمالی
  خزانه داررسول بیوک
  دبیرجعفر محرم پور
  تبریز- خیابان ارتش شمالی- شماره 65- کدپستی ۱۵۱۸۱ ۵۱۳۳۹
  35264112-35264111(041)
  35264115-35264110 (041)
  info@tzccim.ir
  بیشتر
 • اتاق اردبیل

  رئیسحسین پیرمؤذن
  نایب رئیس اولبهروز پورسلیمان
  نایب رئیس دومعیسی شاهی زارع
  خزانه دارعبدالرضا بیگناه
  منشیحسین وثوقی ایرانی
  دبیرصادق سروری
  اردبیل-شهرک اداری کارشناسان - ورودی شهرک - ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل - کدپستی 5615813113
  33742001-3(045)
  33742002 (045)
  accima.ir@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق رشت

  رئیسهادی تیز هوش تابان
  نایب رئیس اولحجت نقاش زادگان رشتی
  نایب رئیس دومسامان نظری معافی
  خزانه دارعلی رضا صنعت کار
  منشیعلیرضا آقازاده
  دبیرنیما توکلی
  رشت- بلوار ولیعصر- نرسیده به بیمارستان آریا- پلاک ۶۷۴- کد پستی 4169766548
  8-33757037 (013)
  33757036 (013)
  info@iccimaguil.ir
  بیشتر
 • اتاق ساری

  رئیسعبدالله مهاجردارابی
  نایب رئیس اولمحمد چلنگری جویباری
  نایب رئیس دومرضا رستمی
  خزانه دارعلی تقی پور
  منشیفردین غلامپور
  دبیرسید احمد قاسمی
  ساری – کیلومتر ۳ اتوبان قائمشهر – بعد از اداره کل هواشناسی استان
  7 - 33389016 (011)
  33389020(011)
  dabirkhaneh.sari@gmail.com
  بیشتر
 • اتاق خرم آباد

  رئیسحسین سلاح ورزی
  نایب رئیس اولمحمد خاکی
  نایب رئیس دوماحسان دارائی
  خزانه داراحسان ناصر
  منشیابراهیم اسفندیاری
  دبیرفخرالدین مالزیری
  خرم‌آباد- میدان دانشجو - کدپستی ۶۸۱۸۶۶۳۳۴۰
  33333360 (066)
  33322290 (066)
  info@khdccima.ir
  بیشتر
 • اتاق کرج

  رئیسپرهام رضائی
  نایب رئیس اولیداله مالمیر
  نایب رئیس اولامیر فرشچی
  منشیشادی حاضری
  دبیرسید فراز جبلی
  کرج- مهرشهر- بلوار امام خمینی (بلوار ارم) - بعد از سه راه شهرداری- نبش خیابان 100 غربی - مجتمع آناهیتا- طبقه دوم
  54401000(021)
  33416089 (026)
  info@alborzccim.ir
  بیشتر
اتاق ها و کمیته های مشترک
 • معرفی اتاق ها و کمیته های مشترک


  اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی مؤسسه ای عمومی، غیردولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی و وابسته به اتاق ایران است که باستناد بندهای “د” و “ن” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ طبق اساسنامه صرفاً برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات و تشویق مبادلات و سرمایه گذاری های دو جانبه بین ایران و کشور هدف تأسیس می گردد.

 • شرح اهم وظایف

  • کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.
  • مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور.
  • جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور
  • گسترش مبادله هیأتهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور.
  • انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.
  • مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط وکمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار میشود.
  • برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.
  • همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل.
  • کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.
  • اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل.
  • انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.
 • اهداف و برنامه ها

  • ارائه اطلاعات از مناسبات تجاری میان دو کشور
  • ارائه فهرست تجار خارجی فعال در حوزه های مختلف به اعضاء
  • معرفی نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت کشور خارجی به اعضاء
  • مشاوره تلفنی و حضوری به اعضاء در خصوص بازاریابی و مشتری یابی در کشور خارجی
  • شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری کشور خارجی به اعضاء
  • رایزنی و مذاکره با مقامات و نهادهای مرتبط با تجارت در کشور خارجی جهت بهبود شرایط تجارت اعضاء
  • کمک به حل و فصل کدخدا منشانه اختلافات تجاری اعضاء با تجار کشور خارجی
  • اطلاع رسانی به موقع آخرین تحولات در مناسبات تجاری با کشور خارجی از طریق وب سایت و یا سایر ابزارهای مدرن ارتباطی شامل مناقصه ها، نمایشگاه ها و سایر رویدادهای مهم اقتصادی و تجاری
  • سازماندهی اعزام هیئت های تجاری به کشور خارجی و تنظیم برنامه های نشست تجاری
  • دعوت از اعضاء همزمان با پذیرش هیئت های تجاری از کشور طرف همکاری برای حضور در ملاقات ها و نشست های تجاری
  • شبکه سازی و طرف یابی برای اعضاء در جریان اعزام و پذیرش هیئت های تجاری
  • تنظیم برنامه های ظرفیت افزایی اعضاء از حیث آشنایی با ساز و کارهای مدرن ورود به بازار، بازارسازی و حفظ بازار خارجی از طریق برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی
فهرست اتاق مشترک
فهرست کمیته مشترک