۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰۹:۳۰ ۵۵۷
طبقه بندی: هیات های تجاری
چچ
2YTZitiz2Kog2YXZhtin2YLYtdin2Kog2K/ZiNmE2KrZiiDYsdmI2YXYp9mG2Yog2K/YsSDYs9in2YXYp9mG2YcgUy5FLkEuUCDZhdmG2KrYtNixINmF2YrigIzYtNmI2K8=

لیست مناقصات دولتی رومانی در سامانه S.E.A.P منتشر می‌شود

لیست مناقصات دولتی رومانی در سامانه S.E.A.P منتشر می‌شود

-

سفارت ایران در بخارست اعلام کرد مناقصات نهادهای دولتی و عمومی رومانی هر روزه در «سامانه الکترونیکی تدارکات عمومی رومانی S.E.AP» منتشر می‌شود.

سفارت ایران در بخارست اعلام کرد مناقصات نهادهای دولتی و عمومی رومانی هر روزه در «سامانه الکترونیکی تدارکات عمومی رومانی S.E.AP» منتشر می‌شود.

مناقصات نهادهای دولتی و عمومی رومانی هر روزه در «سامانه الکترونیکی تدارکات عمومی رومانی S.E.AP» منتشر می‌شود. این سامانه به آدرس www.e.licitatie.ro به منظور تدارک تجهیزات و خدمات مورد نیاز نهادهای دولتی و عمومی طراحی شد و توسط «اداره دیجیتالی سازی رومانی ADR» راهبری می‌شود. این اداره به عنوان یک نهاد عمومی با شخصیت حقوقی مستقل است که بر اساس قوانین و مقررات، پشتیبانی های فنی را برای انعقاد قراردادهای تدارکات عمومی به طرفین قرارداد ارائه می‌دهد.

برای تماس با اداره دیجیتالی سازی رومانی میتوان از طریق ایمیل contact.companii@e.icitatie.ro و contact.autoritati@e.icitatie.ro و یا شماره تلفن 402130329970 و شماره فکس 402130329370 اقدام کرد.

آدرس کوتاه شده: