شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۲۹ ۵۶۱
چچ

طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- مهر1402

طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- مهر1402
شامخ ترکیبی کل اقتصاد- دوره چهل و نهم
شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه 54.15 گزارش شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (47.10) کمترین مقدار سه ماهه خود را از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده ‌است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در مهرماه (72.25) بیشترین مقدار سه ماهه اخیر و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را طی 5 ماه اخیر از خرداد ماه به ثبت رسانده‌است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.0) برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده‌است.
ا شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (49.56) برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده‌است.
علیرغم اینکه شاخص کل و صنعت در مهرماه افزایشی و بیشتر از 50 ثبت شده که نشان از رونق فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل است ولیکن در مجموع، بر اساس اطلاعات بدست آمده بر اساس شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهر 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی و تأمین ارز و تسهیلات بانکی که باعث کمبود مواد اولیه و پیمان سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده‌است، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا موجب مشکلاتی جدی برای فعالیت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها شده است.
شامخ صنعت-دوره شصت و یکم
شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه (53.11) نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر را از تیر ماه به ثبت رسانده‌است، هرچند برخی از رشته فعالیت‌ها با کاهش شاخص مدیران خرید صنعت و رکود تقاضا، روبرو بوده‌اند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (45.81)برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و سرعت کاهش شاخص بیشترین مقدار هشت ماه اخیر (به جز فروردین ماه) را به ثبت رسانده‌است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.72)برای چهارمین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده‌است اگرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماه‌های قبل کمتر است.
شاخص میزان فروش محصولات (48.90)همچنان برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است، هرچند شدت کاهش آن در مقایسه با شهریور ماه کمتر است.
شاخص موجودی محصول (انبار) (58.19) مانند ماه قبل افزایشی بوده دومین بیشترین مقدار خود را در سری 61 ماهه به ثبت رسانده‌‌است.
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱.۳ Mb
تعداد دانلود : 391
فایل :
آدرس کوتاه شده: