آخرین اخبار اتاق ایران
"67911"

بخش خصوصی می‌تواند طی دو سال زیرساخت‌های گردشگری را بهبود دهد

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌های گردشگری گفت: بخش خصوصی با همراهی دولت می‌تواند طی دو سال زیرساخت‌های گردشگری را بهبود بدهد.

1402/07/05 بیشتر

گزارش ها

نشریه ها

اطلاعیه ها

هیات های تجاری

مناقصه ها و مزایده ها